Dzierżawy sezonowe 2016

Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w okresie sezonu letniego 2016 w zachodniej części portu, w bezpośredniej bliskości ciągów komunikacyjnych łączących kładkę portową i wejście na plażę u nasady falochronu zachodniego.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. w Ustce przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pok. 119 lub na adres mailowy biuro@ustkaport.pl w terminie do dnia 12 lutego 2016r.

W ofercie należy podać dane identyfikujące i adres oferenta oraz NIP lub KRS, zdjęcia punktu handlowego, ofertę handlową punktu oraz oferowany czynsz dzierżawny.

Podmioty, które złożą ofertę zostaną zaproszone na spotkanie celem przeprowadzenia negocjacji. Głównymi kryteriami, które będą decydowały o wyborze oferty to estetyka mobilnego punktu handlowego (do oferty proszę załączyć zdjęcia punktu handlowego), oferta handlowa punktu oraz oferowany czynsz dzierżawny. Przy wyborze punktów gastronomicznych preferowane będą punkty, których oferta nie będzie się wzajemnie powielała.

Dodatkowe informacje:

ZPMU zamierza ulokować w zachodniej części portu łącznie 7 punktów handlowych.

ZPMU zastrzega, że nie gwarantuje funkcjonowania kładki pieszej nad kanałem portowym w okresie obowiązywania umów. Stawka dzierżawy terenu będzie zróżnicowana i uzależniona od faktu funkcjonowania kładki pieszej nad kanałem portowym.

ZPMU zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń czasowych w funkcjonowaniu niektórych obiektów handlowych w okresie poprzedzającym i w czasie trwania corocznego Festiwalu Sztucznych Ogni w Ustce (początek lipca).

 

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań dotyczących ofert, proszę się kontaktować z pracownikami ZPMU pod następującymi nr telefonów:

Maciej Karaś – 607515415

Hubert Bierndgarski – 885515415

Renata Krętkowska – 600513794

 

Zapraszamy do składania ofert