Godziny funkcjonowania kładki nad kanałem portowym w Ustce

Kładka nad kanałem portowym w Ustce czynna jest cały rok.

W terminie od 16 czerwca do 31 sierpnia kładka dla ruchu pieszego otwierana jest o każdej pełnej godzinie od godziny 07:00 do 24:00 na 20 minut.
W terminie od 1 września do 15 czerwca kładka dla ruchu pieszego otwierana jest o każdej pełnej godzinie od godziny 07:00 do 19:00 na 20 minut.
Kładka nie jest otwierana w momencie, kiedy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

Czasowe wstrzymania ruchu kładki poprzedzane są dodatkowymi komunikatami.