I ustny przetarg na dzierżawę terenów pod działalność sezonową w porcie Ustka

Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. ogłasza I ustny przetarg na dzierżawę terenów pod działalność sezonową – punkty handlowe i gastronomiczne na terenie Portu Ustka – strona zachodnia, w okresie sezonu letniego 2018 roku. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali 101 Urzędu Miasta Ustka, ul. Wyszyńskiego 3. Warunki  uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie www.ustkaport.pl  lub pod nr tel. 607 515 415.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Zarządu Portu Morskiego w Ustce