Kładka

INFORMACJA

KŁADKA OTWARTA DLA RUCHU PIESZEGO:

Od dnia 16 CZERWCA do 31 SIERPNIA w godzinach od 07:00 do 01:00

O każdej pełnej godzinie na 20 minut

OD DNIA 1 WRZEŚNIA do 15 CZERWCA w godzinach od 07:00 do 20:00

O każdej pełnej godzinie na 20 minut

PRZY WIETRZE PRZEKRACZAJĄCYM 10m/s (36 km/h)

KŁADKA WYŁĄCZANA JEST Z EKSPLOATACJI

—————————————————————————————————-

 INFORMATION

FOOTBRIDGE OPEN FOR PEDESTRIAN TRAFFIC:

from 16th JUNE to 31st AUGUST from 07:00 to 01:00

every full hour for 20 minutes

from 1st SEPTEMBER to 15th JUNE from 07:00 to 20:00

every full hour for 20 minutes

AT WIND SPEEDS EXCEEDING 10m/s (36 km/h)

THE FOOTBRIDGE IS CLOSED

————————————————————————————————-

INFORMATION

ÖFFNUNGSZEITEN DER FUßGÄNGERBRÜCKE:

Vom 16. JUNI bis 31. AUGUST: von 07:00 bis 01:00 Uhr

Jede volle Stunde für 20 Minuten

VOM 1. SEPTEMBER bis 15. JUNI: von 07:00 bis 20:00 Uhr

Jede volle Stunde für 20 Minuten

BEI WINDGESCHWINDIGKEIT ÜBER 10m/s (36 km/h):

BRÜCKE GESCHLOSSEN