Oświadczenie burmistrza Ustki w sprawie kładki

kladka-ustka

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Ustki ! Od dwóch lat – z Państwa woli – pełnię funkcję Burmistrza Miasta Ustka. Przez ten cały okres moją dewizą była transparentność i jawność działania, a także rzetelne informowanie mieszkańców o pracy usteckiego samorządu. Doskonale Państwo wiedzą, że nigdy nie unikałem publicznych spotkań, ani konsultacji poświęconych nawet tym najtrudniejszym dla naszej wspólnoty tematom.

Są jednak istotne powody, dla których nie wezmę udziału w debacie „Kładka w Ustce – co dalej?”, organizowanej w dniu 20 września br. przez Instytut Debaty Publicznej. Jestem przekonany, że podzielicie Państwo argumenty, które przedstawię poniżej.

Istotą publicznej debaty jest dyskusja, która dotyczy rozwiązania danego problemu – w tym przypadku chodzi o niedziałającą od ponad roku kładkę nad kanałem portowym. Organizowanie debaty, w zaproponowanym kształcie, nie zbliży nas do rozwiązania problemu, a wręcz przeciwnie. Wszyscy, zarówno władze miasta, wykonawca kładki, a także mieszkańcy są zgodni co do tego, że kładka powinna zostać jak najszybciej naprawiona i ponownie dopuszczona do użytkowania. To jest obecnie mój priorytet, a nie debatowanie nad tym, co jest przyczyną awarii kładki. Tę kwestię pozostawiam niezawisłemu sądowi.

Na moją decyzję miał wpływ również fakt, że organizator spotkania – Instytut Debaty Publicznej – narzucał nam z góry terminy w których miałaby odbyć się debata, całkowicie ignorując nasze sugestie i propozycje. Postawa organizatora sprawiła, że mam poważne wątpliwości co do jego bezstronności.

Jako gospodarz miasta nigdy nie zgodzę się na to, by tak ważna dla całej naszej wspólnoty sprawa była wykorzystywana do dzielenia naszych mieszkańców i prowadzenia niezrozumiałej dla mnie gry politycznej.

Jak już informowałem wielokrotnie, naprawa kładki i oddanie jej do ponownej eksploatacji jest dla mnie obecnie sprawą najpilniejszą. Dobrze wiemy, jak to zrobić i mamy określony plan działania.
Dotychczasowe próby porozumienia się z wykonawcą kładki zakończyły się fiaskiem. Przypomnę, że 22 marca br., – na moją prośbę – Hydro-Naval złożył ofertę na naprawę kładki. Oferta opiewała na ogromną kwotę 1 992 600 zł, co stanowi niemal połowę kosztów budowy kładki. Co ważne, oferta nie zawierała kosztorysu szczegółowego, który – mimo naszego wezwania – nie został przez Spółkę przedstawiony. Ponadto propozycja Hydro-Navalu nie zapewniała Miastu gwarancji na bezawaryjną pracę kładki po wykonaniu przedstawionych w ofercie działań naprawczych. Termin realizacji naprawy wynosił od 24 do 28 tygodni, co oznacza, iż nawet w przypadku podpisania umowy na naprawę kładki byłaby ona i tak wyłączona z użytkowania w sezonie letnim 2016. Na pewno zgodzicie się Państwo ze mną, że takie warunki były dla naszej wspólnoty nie do przyjęcia.

Żeby nie tracić czasu i doprowadzić do jak najszybszej naprawy kładki – na czym zależy nam wszystkim – w dniu 27 kwietnia br. złożyliśmy do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek o tzw. zabezpieczenie dowodów. Najnowsze informacje są takie, że sąd powołał biegłego, którym został ekspert z Politechniki Poznańskiej. Dowody mają zostać zabezpieczone w terminie trzech miesięcy. Gdy tylko tak się stanie, jak najszybciej ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji naprawy i naprawę kładki. Nastąpi to w pierwszym półroczu 2017 roku. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by w sezonie 2017 kładka normalnie funkcjonowała.

Należy podkreślić, że taka procedura pozwala nam dochodzić określonych kosztów poniesionych przez miasto od sprawców zaistniałej sytuacji (na tym etapie nie przesądzamy, który z podmiotów odpowiada za awarię kładki). Ekspertyza niezależnego biegłego sądowego będzie również podstawą do opracowania optymalnego sposobu naprawy kładki.

Zdaję sobie sprawę, że temat budzi sporo kontrowersji i – niestety – bardzo często bywa wykorzystywany do personalnych ataków. Dlatego też zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które 6 października o godz. 17.00 zostanie zorganizowane w Domu Kultury. Będzie to świetna okazja do tego, by bez emocji i przerzucania się oskarżeniami uzyskać wszelkie informacje na temat działań miasta w zakresie naprawy kładki.

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk