Aktualizacja planu gospodarowania odpadami w porcie Ustka

20160221-_HUB5033

Zgodnie z art. 9 ust. 2a Ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. zamieszcza aktualizację „Planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portu w Ustce”.

Plan zamieszczony został w celu uzyskania opinii użytkowników Portu Ustka. Ewentualne uwagi oraz opinie można składać do dnia 11.03.2016r. drogą mailową (biuro@ustkaport.pl) lub osobiście w biurze Zarządu.

Po w/w terminie zaktualizowany plan zostanie przesłany do Starostwa Powiatowego w Słupsku celem zatwierdzenia.