Rekordowe wyładunki w porcie morskim Ustka

Ponad 40 tysięcy ton materiałów sypkich przeładowano pod początku 2019 roku w porcie morskim Ustka. To rekordowy przeładunek od początku funkcjonowania Zarządu Portu Morskiego w Ustce.

Potencjał przeładunkowy Portu nie był wykorzystywany praktycznie przez ostatnie 20 lat. Obecnie funkcja ta jest rewitalizowana co wynika  z  dużego zainteresowania usługami  transportu morskiego na środkowym  wybrzeżu, gdzie  dostępność  tego typu usług dotychczas  była w praktyce ograniczona  do Portów w Darłowie  i Kołobrzegu.

Przeładowane towary to kruszywo, które jest wykorzystywane pod budowę dróg. Kruszywo transportowane jest do Ustki ze Szwecji jednostkami o ładowności od 1200 do 2000 ton.

Port Ustka jest przygotowany do przyjmowania jednostek o maksymalnej długości 80 metrów i maksymalnym zanurzeniu 4,3 metra .

Do przeładunków przygotowane jest Nabrzeże Władysławowskie w zachodniej części portu Ustka. Zarząd Portu Morskiego w Ustce dysponuje własnym placem składowym o powierzchni 2500 metrów kwadratowych przylegającym do nabrzeża. Na miejscu funkcjonuje prowadzona przez Zarząd Portu stacja pilotowa, która pozwala na obsługę jednostek przez całą dobę.