Szkolenia dla osób ubiegających się o dotację

sgr

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań dla mikro i małych przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W związku z tym od października 2016 roku organizowane są spotkania informacyjne oraz szkolenia z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Podczas szkoleń omawiane są m.in. ogólne zasady konkursu na dofinansowanie działań, przekazywane są też kluczowe informacje, jak krok po kroku wypełni wniosek oraz biznesplan i uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Szkolenia stanowią także dobrą przestrzeń do dyskusji nad pojawiającymi się wątpliwościami, interpretacjami zapisów w rozporządzeniach oraz innych aspektów wpływających na poprawność składanego wniosku.

Gdzie i kiedy?

Spotkania organizowane są w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej od grudnia. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców Stowarzyszenie planuje kolejne szkolenia w styczniu. Informacje dotyczące terminów następnych spotkań będą umieszczane na stronie internetowej www.sgr.org.pl.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej będzie można składać wyłącznie we wskazanym przez SGR terminie naborów. Dokładny czas i miejsce przyjmowania wniosków zostanie wyznaczone w ogłoszeniu o naborach, które ukaże się na stronie internetowej SGR pod koniec grudnia.

Warto wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla beneficjentów;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Więcej informacji można uzyskać: pod numerem tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl