Falochron_01_wizualizacja_2B a
Zarząd Portu Morskiego w Ustce zaprasza do składania ofert na „Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z studium wykonalności, analizą falowania i analizą nawigacyjną dla zadania pt.: Budowa basenu wielofunkcyjnego w awanporcie portu Ustka”
Szczegóły można znaleźć na stronie BIP Zarządu Portu Morskiego Ustka w zakładce zamówienia publiczne.