Zarząd Portu

Informujemy Państwa, że z dniem 29 maja 2013r. został zawiązany przez Burmistrza Miasta Ustka podmiot – Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 sierpnia 2013 roku, pod numerem 0000472472.

Zgodnie z ustawą o Portach i Przystaniach Morskich z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. 2002 nr 110, poz. 967) do zadań zarządu portu należy między innymi: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu, budowa, rozbudowa, utrzymywanie infrastruktury portowej, świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statków.

Innym zadaniem Zarządu Portu jest pobieranie opłat portowych, w tym opłaty tonażowej od wszystkich jednostek wpływających do Usteckiego Portu, który to obowiązek Spółka przejęła od Urzędu Morskiego Słupsku od dnia 12 września 2013. Ponadto Spółka jest uprawniona do poboru opłaty przystaniowej oraz pasażerskiej od statków, cumujących przy nabrzeżach portowych będących własnością Gminy Miejskiej Ustka (nabrzeża: Władysławowskie, Łebskie, Elbląskie, Puckie, Sopockie, Helskie) oraz przy nabrzeżach będącyh rzedmiotem umowy użyczenia zawartej pomiędzy Zarządem Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., a Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Słupsku (nabrzeża: Kołobrzeskie, Słupskie, Lęborskie). Wysokość w/w opłat została ustalona Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki, w sprawie taryfy opłat portowych i opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka z dnia 11 września 2013 wraz z późniejszymi zmianami. Aktualny cennik opłat portowych oraz opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka, dostępny jest w zakładce Taryfa Portowa.

Od dnia 1 maja 2015 roku Spółka przejęłą także obowiązki Stacji Pilotowej w Porcie Morskim w Ustce. Z tym dniem wygasła umowa z firmą Port Handling Sp. z o.o. Aktualna Taryfa opłat za usługi pilotowe w Porcie Ustka została ustanowiona Zarządzeniem nr 1/2015 Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Ustce Spółka z o.o. z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie taryfy opłat za usługi pilotowe w Porcie Ustka, dostępna jest w zakładce Stacja Pilotowa

Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do 2030 roku

 

 

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Marcin Krekora

Rafał Klepin

Roman Wójcik

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Maciej Karaś – Prezes Zarządu