Stacja Pilotowa

AKTUALIZACJA REGULAMIN STACJI PILOTOWEJ W PORCIE USTKA – 2021

Zarządzenie Nr 5_2021 (pdf)

załącznik nr 1 do zarz Nr 5 – Regulamin funkcjonowania Stacji Pilotowej w Porcie Ustka (pdf)

 

 

POWOŁANIE SZEFA PILOTÓW STACJI PILOTOWEJ w PORCIE MORSKIM USTKA

Ogłoszenie nr 5 dyr. Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 16 września 2019 w sprawie powołania szefa Stacji Pilotów w Porcie Morskim Ustka

 

REGULAMIN STACJI PILOTOWEJ

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stacji Pilotowej w Porcie Morskim Ustka

Regulamin Stacji Pilotowej w Porcie Morskim Ustka

STACJA PILOTOWA – AKTUALIZACJA

Aktualna Taryfa opłat za usługi pilotowe w Porcie Ustka została ustanowiona Zarządzeniem nr 1/2015 Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Ustce Spółka z o.o. z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie taryfy opłat za usługi pilotowe w Porcie Ustka

Zarządzenie nr 1/2015

Taryfa Opłat za Usługi Pilotowe w Porcie Ustka

 

STACJA PILOTOWA – AKTUALIZACJA

Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o informuje, że z dniem 1 maja 2015 roku Spółka przejmuje obowiązki Stacji Pilotowej w Porcie Morskim w Ustce. Z tym dniem wygasa również umowa z firmą Port Handling Sp. z o.o

Szczegóły dotyczące funkcjonowania stacji pilotowej zawarte zostały w Regulaminie Stacji Pilotowej w Porcie Morskim w Ustce oraz w Taryfie Opłat za Usługi Pilotowe w Porcie Ustka.

Taryfa Opłat za Usługi Pilotowe w Porcie Ustka

 

STACJA PILOTOWA

Z dniem 01.04.2014r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. i firmą Port Handling Sp. z o.o., dotyczące prowadzenia stacji pilotowej w Porcie Ustka. Operator stacji pilotowej za świadczone usługi będzie pobierał opłaty zgodnie z TABELĄ OPŁAT STACJI PILOTOWEJ USTKA

TABELA OPŁAT STACJI PILOTOWEJ USTKA