Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Portu Morskiego w Ustce zaprasza do składania ofert na „Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z studium wykonalności dla zadania pt. „Budowa systemu tłumiącego falowanie wewnątrz portu Ustka”.

Zaproszenie do składania ofert (plik pdf)

Zał 1 – Formularz oferty-10 07 2016 (plik doc)

Zał 2 – Wzór umowy-10 07 2016 (plik pdf)

K_Budowa systemu tłumiącego falowanie wewnątrz portu Ustka (plik pdf)

Rys.A (plik pdf)

Rys.B (plik pdf)