Marina Jachtowa

Marina Jachtowa w Porcie Morskim Ustka

 

Dokumenty

Regulamin mariny jachtowej w Porcie Morskim Ustka (PDF)

Deklaracja postoju dla jachtów rezydenckich 2021 (PDF)

Deklaracja postoju zimowego na lądzie 2021 (PDF)

Taryfa Portowa dla Portu Ustka

Cennik usług dźwigowych w Porcie Morskim Ustka (PDF)

 1. Deklaracje postoju jednostek na wodzie na dany sezon  żeglarski przyjmowane są od dnia 01 lutego roku, którego deklaracja dotyczy.
 2. Deklaracje składać można osobiści, w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@ustkaport.pl oraz pocztą tradycyjną.
 3. Miejsca w marinie jachtowej przyznawane będą na podstawie kolejności wpłynięcia deklaracji do ZPMU.
 4. W pierwszej kolejności miejsca przyznawane będą jednostkom, dla których zadeklarowany okres postoju wynosi 2 kwartały.
 5. Warunkiem przyznania miejsca postojowego jest brak zaległości finansowych w stosunku do ZPMU.
 6. Dla osób, których jednostki otrzymają miejsce postojowe w marinie jachtowej niezwłocznie  wystawione zostaną faktury z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie jednostka traci prawo postoju w marinie jachtowej.

 

 

W Porcie Morskim Ustka wyznaczone są nabrzeża portowe przy których mogą cumować jednostki rekreacyjne i sportowe:

 1. Nabrzeże Słupskie o długości 120 metrów (strona wschodnia Bulwar Portowy)
 2. Nabrzeże Kołobrzeskie o długości 100 metrów (strona wschodnia Bulwar Portowy)
 3. Nabrzeże Władysławowskie 150 metrów (strona zachodnia portu)
 4. Nabrzeże Sopockie 90 metrów (strona zachodnia portu- marina jachtowa)

 

Pobór wody pitnej możliwy jest przy nabrzeżu Kołobrzeskim i Sopockim po uprzednim ustaleniu poboru z pracownikami mariny jachtowej.

 

Odbiór nieczystości płynnych możliwy jest przy Nabrzeżu Kołobrzeskim.

 

Pobór prądu na jednostki odbywa się poprzez podłączenie do skrzynek elektrycznych ustawionych na nabrzeżu po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami mariny jachtowej.

 

Pobór wody, prądu oraz odbiór ścieków zgodnie z taryfą portową.

 

Obsługa mariny jachtowej pracuje codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00 (od 1 maja do 31 września) W pozostałym okresie od 08:00 do 20:00. Kontakt na kanale 12VHF oraz pod telefonem 885 515 415.

 

Opłata od statków sportowych i rekreacyjnych

 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA STATKU [W METRACH] OPŁATA PORTOWA [PLN] NETTO
DOBOWA MIESIĘCZNA
dla jednostek rezydenckich*
KWARTALNA
dla jednostek rezydenckich*
Do 6,99 oraz skutery wodne 30,00 150,00 400,00
Od 7,00 do 9,99 40,00 200,00 500,00
Od 10,00 do 11,99 50,00 300,00 700,00
Od 12,00 do 14,99 60,00 400,00 1.000,00
Od 15,00 do 16,99 70,00 500,00 1.300,00
≥ 17,00 100,00 700,00 1.500,00
* jednostki nie będące rezydentami Portu, stacjonujące w Porcie Ustka przez dłuższy okres, mogą wystąpić o naliczenie opłat stawką miesięczną lub kwartalną. Dla takich jednostek stawka opłat miesięcznych oraz kwartalnych zostaje podwyższona o 100% w stosunku do stawki dla jednostek rezydenckich..
OPŁATA ZA ZIMOWANIE JACHTÓW NA PLACU PORTOWYM [PLN] NETTO
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA STATKU [W METRACH] MIESIĘCZNA
Do  9,99 200,00
≥10,00 300,00

 

Przy opłacie kwartalnej, w przypadku opłacenia dwóch kwartałów z góry, przewiduje się 20% rabat.

Katamarany oraz jednostki dwukadłubowe płacą 1,5 krotność stawki podstawowej.

Dodatkowe usługi świadczone na rzecz jednostek rekreacyjnych (brutto):

 • pobór wody – 5,00 zł/200 litrów
 • odbiór nieczystości – 15,00 zł/cykl (Nabrzeże Kołobrzeskie)
 • pranie – 10,00/cykl
 • prysznic (nie dotyczy użytkowników mariny) – 10 zł
 • prąd na placu portowym – 10 zł (doba)
 • korzystanie z myjki ciśnieniowej – 30,00 zł/zbiornik
 • postój bezumowny w marinie jachtowej – 150 zł doba
 • postój bezumowny jednostki na terenach zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce (na lądzie i na wodzie ) – 150,00 /doba
 • usługa dźwigowa zgodnie z Cennikiem Usług Dźwigowych
 • slipowanie jednostki (opłata za wjazd na teren portu i ustawienie przyczepy podłodziowej) – 20,00 zł jednorazowo, 200,00 zł miesięczny abonament (kontakt z obsługą portu lub operatorem kładki)
 • opłata za postój przyczepy podłodziowej na placu jachtowym (opłata jednorazowa za sezon żeglarski od kwietnia do października płacona z góry) – 200,00 zł/ sezon
 • wynajem ogrodzenia do zabezpieczenia jednostki lub jachtu 50,00 zł (opłata jednorazowa)
 • wynajem ogrodzenia długoterminowy – 15 zł netto za przęsło (brama plus dwie podpory i skręty) miesięcznie
 • użycie zamiatarki do sprzątania terenu portu wykorzystanego do remontów, postojów jednostek lub podmiotów gospodarczych 400,00 zł netto/ za 1 godzinę pracy
 • postój przyczep kempingowych/camperów – 50,00 zł/doba (dodatkowo opłata za pobór prądu 10zł/doba, za korzystanie z sanitariatów 10zł/osoba/doba)

Kontakt

Bosman Zarządu Portu Morskiego Hubert Bierndgarski

kom:  885 515 415

VHF 12

 

operatorzy kładki:

kom: 781377833

VHF 12

Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. Z.o.o

ul. Wyszyńskiego 3 – 76-270 Ustka

biura ul. Westerplatte zachodnia strona portu Ustka

biuro@ustkaport.pl

www.ustkaport.pl

 

 

Kapitanat Portu Morskiego w Ustce

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3

tel. 059 814-44-30

fax 059 814-44-30

tel. komórkowy do bosmana portu: 660477563

VHF: CH 12

e-mail: kpustka@umsl.gov.pl

www.umsl.gov.pl

 

Placówka Straży Granicznej w Ustce

 1. Marynarki Polskiej 5 76-270 Ustka
  tel. 59/ 815 53 00; fax. 59/ 815 53 05

Pogotowie Ratunkowe

 1. Mickiewicza 13

tel: 999

 

Policja

 1. Grunwaldzka 13

tel: 997, 112

 

Straż Pożarna

ul Bohaterów Westerplatte 1

tel. 998

 

Stacja Paliw

ORLEN – ul. Grunwaldzka 1 czynne od 6:00 do 22:00 (lipiec i sierpień 24h)

OKTAN – ul. Słupska czynne od 6:00 do 22:00